ACCUEIL

 

 

 

LODE WOUTERS architect

 

Lode Wouters (° 1930) behaalde in 1953 het diploma van architect en stedenbouwkundige aan het Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw te Antwerpen. Hij volbracht zijn stage op het bureau van architect Renaat Braem (1910-2001).

Vanaf de eerste jaren van zijn loopbaan nam hij regelmatig deel aan architectuurwedstrijden waarbij hij opvallend vaak in de prijzen viel. In de jaren 1960 bestond zijn oeuvre voornamelijk uit privé-woningen waaronder zijn eigen woning in Deurne (1961). Zijn eerste grote opdracht realiseerde hij in 1968 in samenwerking met Paul Meekels (°1929), de Pius X-kerk in Wilrijk, naar een herwerkt wedstrijdontwerp uit 1962. In 1969 associeerde Wouters zich met Fons Mostien (°1940). Het bureau kreeg nu vaker grotere opdrachten, waaronder verschillende scholen, een bibliotheek in Deurne en een indrukwekkende reeks sociale woningcomplexen. Wat betreft dit laatste verwierf het bureau een stevige reputatie: verschillende wedstrijdontwerpen voor sociale huisvesting, ook in Nederland, werden bekroond en de 9e "International Architecture"(Groot-Brittanië, 1990) leverde een zilveren medaille "categorie meervoudige woningen" op. Onder invloed van de internationale tendensen maakte de uitgepuurde esthetiek in deze periode plaats voor een meer plastische vormgeving met expressief materiaalgebruik.

Lode Wouters was ook actief in het architectuuronderwijs. Vanaf 1956 gaf hij een cursus tekenen in het Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw. Van 1967-1995 was hij verantwoordelijk voor ‘architectonisch ontwerpen’.

 

 

 

Platanenlaan 21, Antwerpen (Antwerpen)

Meergezinswoning, gebouwd naar een ontwerp door de architect Lode Wouters uit 1957, het gebouw is in 1997 omgevormd tot eengezinswoning.

 

In Deurne-Zuid nabij de grens met Borgerhout. Lintbebouwing vanaf het tweede kwart van de 20ste eeuw. Nummer 89, zogenaamd parochiekerk Heilige Lodewijk van Montfort met in lintbebouwing opgenomen toegang met bovenzaaltje, 1965, naar ontwerp van Lode Wouters; kruis gevormd door valse kroonlijst en pijler en zichtbaar opgehangen klok met symboolfunctie; de achterin gelegen zaalkerk, 1958 naar ontwerp van Karel Angst overspannen met samengestelde houten liggers (toepassingen op Expo '58).

 

Smetsstraat 7, Antwerpen (Antwerpen)

Eigen woning in een modernistische stijl waarbij hij gebruik maakt van een betonnen skeletgevel en niveauverschillen, van 1961.

Architect Lode Wouters bouwde zijn eigen woning in 1961 in een modernistische stijl waarbij hij gebruik maakte van een betonnen skeletgevel en een indeling inspelend op niveauverschillen.

 

Groenenborgerlaan 216, Antwerpen (Antwerpen)

Parochiekerk in brutalistische stijl met ten noorden een losstaande klokkentoren, naar ontwerp van architecten Paul Meekels en Lode Wouters uit 1961.

 

Hof van Delftlaan 7, Antwerpen (Antwerpen)

Vrijstaande woning in laat-modernistische stijl gebouwd in opdracht van J. Decock, naar een ontwerp van architect Lode Wouters uit 1963. Bakstenen woning van één à twee bouwlagen.

 

De Sevillastraat 89, Antwerpen (Antwerpen)

Parochiekerk met in lintbebouwing opgenomen toegang met bovenzaaltje van 1965, naar ontwerp van Lode Wouters en de achterin gelegen zaalkerk, van 1958 naar ontwerp van Karel Angst.

 

Ahornenlaan 30A, Antwerpen (Antwerpen)

Villa in naoorlogs modernisme, gebouwd naar een ontwerp door de architect Lode Wouters uit 1967.

 

Boekenberglei 265, Antwerpen (Antwerpen)

Sterk opengewerkt enkelhuis in nieuwe zakelijkheid, van 1935 naar ontwerp van Eduard Van Steenbergen, in 1967 naar ontwerp van Lode Wouters met één bouwlaag verhoogd.

 

Joseph Deckerslaan 2A, Antwerpen (Antwerpen)

Het wijkcentrum omvat een raadpleging voor zuigelingen, een bibliotheek en een conciërgewoning, in 1970 ontworpen door de architecten Lode Wouters en Fons Mostien.

 

Augustijnenstraat 2-4, Lange Riddersstraat 1-21, Pastoor Visschersplein 1-10, Sint-Andriesstraat 1-3A, Waaistraat 2 (Antwerpen)

Sociaal stadsvernieuwingsproject met appartementen, tussen 1974 en 1982 gerealiseerd door de huisvestingsmaatschappij De Goede Woning naar ontwerp van Lode Wouters, Fons Mostien en Boud Rombouts.

 

Stanleystraat 39-41, Boomgaardstraat 249-251, Antwerpen (Antwerpen)

Sociaal woonblok op de hoek van Stanleystraat en Boomgaardstraat, restauratie in 1996 -1998 samen met Fons Mostien.

 

Arenaplein (Antwerpen)

Gelegen in Deurne-Zuid, met woonwijk rond sport- en cultuurcentrum Arenahal; deze ontstond in 1956 door omvorming van het gedesaffecteerde fort, onder meer overkoepeling binnenkoer, naar ontwerp van R. Braem.

Dit door het architectenbureau L. wouters, F. Mostien en B. Rombouts in 1979-1983.

 

 

 

BRON INVENTARIS ONROEREND ERFGOED

 

© Atelier Jespers - Erfprinslaan 149 Avenue du Prince Héritier -  Brussel 1200 Bruxelles

Contact : Jean-Francois Declercq +32 475 64 95 81- Elsa Sarfati +33 6 10 84 27 48  - jf@atelierjespers.com